super slot t -สูตร หวย หุ้น pantip

  • โหวตนายก – เริ่มประชุมโหวตนายกฯ เสนอชื่อ “เศรษฐา” ไร้คู่แข่ง!

    วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร โดยที่มีการเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. จนกระทั่งเวลา 11.00 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภารัฐสภา ได้เปิดให้ สส.เสนอชื่อบุคคล ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยนายชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นเสนอชื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน…

Search
Cateegories